Transport maszyn budowlanych – najczęściej stosowane rozwiązania i problemy

Transport maszyn budowlanych to często ponadgabarytowy rozmiar, który może stanowić problem, mimo prawidłowego zaplanowania operacji.

Właściciele firm, którzy decydują się na transport maszyn budowlanych, zdają sobie sprawę, że wybór rodzaju transportu często jest uwarunkowany rodzajem konstrukcji układu jezdnego, ale też gabarytami i masą maszyny. Mają tu względy ekonomiczne, czas przewozu maszyny na miejsce docelowe. Nie zawsze możliwe jest transportowanie maszyn przy użyciu ich własnego napędu.

Najprościej po drogach, choć nie zawsze prostych

Transport drogowy drogowy ma tę zaletę, że stosunkowo łatwo go zaplanować od względem czasu i przygotowania, a dzięki temu łatwiej maszynę w nowym miejscu przygotować do ponownego rozruchu w miejscu docelowym. O ile prawidłowo zostaną zaplanowane czynności związane z demontażem maszyny i jej dokładnym zabezpieczeniem podczas drogi, czyli przed przesuwaniem się oraz przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi, o tyle sam transport może być szybki i skuteczny.

Najważniejsza logistyka i plan operacji

Dla transportu maszyn budowlanych najczęściej transport drogowy i kolejowy, aczkolwiek to przewóz drogowy cieszy się największą popularnością, dzięki temu, że nie ma znaczenia miejsce docelowe i rodzaj drogi do niego prowadzący, czyli maszynę można przewieźć zarówno po bitych drogach, jak i szosach czy drogach gruntowych. maszyny budowlane można również holować za samochodem lub ciągnikiem z prędkością nie przekraczającą 40 km/h na sztywnym połączeniu, maszyny można również przewozić na specjalnej platformie pojazdu ciężarowego lub na naczepie niskopodwoziowej.

transport maszyn budowlanych
transport maszyn budowlanych

Tanio nie jest, tak samo jak i łatwo nie jest

Zlecenie transportu maszyn budowlanych i rolniczych to operacja, która bywa kosztowna, a wielkość ładunku, który można przewieźć ogranicza tylko wyobraźnia, sprzęt oraz przeszkody istniejące w infrastrukturze drogowej. Przewoźnik, zanim podejmie się zlecenia, musi znać wymiary ładunku, dzięki czemu może dobrać odpowiedni sprzęt do przewozu i wytyczyć optymalną trasę. Dla ładunków ponadgabarytowych zmorą są na przykład często występujące w Polsce miniaturowe ronda, które czasem trzeba zdemontować.Koszt ponosi klient, ale ładunek wielkogabarytowy często może jechać tylko na wprost. Zmorą są wysokie krawężniki, betonowe znaki drogowe, betonowe słupki. Utrudniają pracę, często podnoszą koszty. Problemy często sprawiają urzędy wydające pozwolenie na transport ładunków ponadnormatywnych. Na szczęście, nie każda maszyna budowlana jest klasyfikowana jako tego typu ładunek.

Transport maszyny o napędzie własnym

Transport maszyn o napędzie własnym możliwy jest tylko wówczas, gdy maszyna posiada podwozie samochodowe lub podwozie kołowe, które umożliwia rozwijanie prędkości do co najmniej 40 km/h. Maszyny, które poruszają się z prędkością nie większą niż 25 km/h mogą samodzielnie pokonywać odległości nie większe niż 35 km, maszyny na gąsienicach nie powinny przemieszczać się za pomocą napędu własnego na odległość nie większą niż 2 km.

Plan, plan, plan…

Po stronie firmy zajmującej się realizacją zlecenia dotyczącego przewozu maszyn budowlanych lub rolniczych, należy przeprowadzić analizę rodzaju nawierzchni i szerokości poszczególnych odcinków trasy, sprawdzić miejsca, w których można napotkać problemy, ustalenie liczby podjazdów i zjazdów, wiaduktów, wielkości łuków, kąt nachylenie nawierzchni do poziomu gruntu. Przygotowanie transportu to skomplikowana operacja logistyczna, do której wszyscy muszą się przygotować. Maszyny budowlane po drogach publicznych transportuje się z zachowaniem przepisów o ruchu drogowym, a w szczególności, należy kierować się zdrowym rozsądkiem i nie utrudniać przejazdu innym uczestnikom ruchu.

Autor artykułu:
Artykuł przygotowała firma Transport Maszyn Fast-Trans z Poznania.

Dodaj komentarz

Why ask?